Nowoczesne metody nauki | Bystrzak Szczecin - Akademia Twórczego rozwoju

Metoda - jak działamy?

Nasze zajęcia są dopasowane do indywidualnych wzorców poznawania świata. Angażują w równym zakresie 3 podstawowe zmysły: słuch, wzrok i ruch. Dzięki temu z radością pochłaniamy nową wiedzę.

Każde dziecko jest unikalne: posiada własny styl uczenia się, indywidualny sposób poznawania otaczającego świata, odmienne zainteresowania i talenty. Łączy nas chęć osiągnięcia sukcesu, równowagi i radości.

W Akademii Bystrzak rozwijamy 7 filarów sukcesu.

PAMIĘĆ

używamy jej przez całe życie na każdym etapie rozwoju i edukacji.

Na naszych kursach rozwijamy pamięć krótko- i długotrwałą. Wprowadzamy techniki pamięciowe, łącząc je z obrazem, ruchem i kolorem. Dzięki temu dzieci nie mają poczucia, że się uczą. Świetnie się bawiąc, zapamiętują: wyrazy, ciągi liczb, listy zakupów, numery telefonów, historie, daty.

CZYTANIE

im szybciej czytamy, tym dokładniej (precyzyjniej) poznajemy otaczający świat.

CZYTANIE

To bardzo uniwersalna umiejętność, która towarzyszy nam na każdym etapie życia. Czytamy, aby się uczyć i relaksować. Dzięki czytaniu rozwijamy nasze umiejętności oraz talenty. Wierzymy, że czytanie może sprawiać dużo przyjemności. Dlatego dzieci w wieku przedszkolnym uczymy czytać poprzez kąpiel wyrazową i całościowe spojrzenie na wyraz. Dzieci w wieku szkolnym uczymy przyśpieszania tempa czytania.

KREATYWNOŚĆ

pomaga nam rozwijać skrzydła.

KREATYWNOŚĆ

Na zajęciach poprzez gry dydaktyczne rozwijamy u dzieci kreatywność. Świat informacji i rozwoju technologicznego, w którym żyjemy, nie wpływa korzystnie na rozwój kreatywności. Dlatego właśnie ważnym elementem naszych kursów jest pobudzanie do twórczego myślenia.

WYOBRAŹNIA

odpowiada za realizację marzeń.

WYOBRAŹNIA

To cecha, dzięki której możemy ustalać cele, dokonywać kategoryzacji, aby w końcowym efekcie spełniać swoje marzenia. Wyobraźnia jest nam także niezbędna do przewidywania skutków i konsekwencji. Ostatnie badania wykazują, że wyobraźnia jest najbardziej pożądaną cechą u potencjalnych pracowników. Na naszych zajęciach rozwijamy wyobraźnię poprzez zabawy ruchowe, gry pedagogiczne oraz zadania grupowe.

EMOCJE

pomagają oceniać sytuację: współczuć, kochać, dzielić się.

EMOCJE

Na naszych kursach uczymy dzieci, że warto wyrażać emocje. Dzielimy się przeżyciami i doświadczeniami. Rozwijamy inteligencję emocjonalną oraz kompetencje kluczowe, takie jak: radość, dzielenie się, współczucie, akceptowanie drugiego człowieka, niesienie pomocy. Emocje wyrażamy poprzez zabawy dramowe, gry ruchowe (poczucie zwycięstwa, akceptacja porażki), a także twórczość i prace manualne.

AUTOPREZENTACJA

pomaga nam swobodnie pokazać siebie, nasze talenty i pasje.

AUTOPREZENTACJA

To niezwykle ważna cecha. Dzięki niej prezentujemy swoje umiejętności, mocne strony, talenty. 
Często ćwiczona doprowadza do osiągnięcia dużej swobody wypowiedzi nawet przy czynnikach stresowych
(egzamin, sprawdzian, rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienie publiczne, szkolenie).
Na naszych zajęciach podnosimy poziom autoprezentacji już u dzieci w wieku przedszkolnym.

RELAKS

umiejętnie uwalnia nas od napięć i stresu.

RELAKS

Poziom stresu u dzieci wzrasta w dużym tempie. Metody relaksacyjne zostały już wdrożone do sytemu edukacji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Skandynawii. Poprzez ćwiczenia rozluźniające podnosimy u dzieci świadomość ich ciała. Pokazujemy jak zauważyć napięcia oraz w jaki sposób je rozluźnić. Uczymy dzieci jak wykorzystywać relaksację do osiągnięcia wysokiego poziomu koncentracji i szybkiej nauki.

Nowoczesne podejście do edukacji dzieci – Bystrzak Szczecin

Wierzymy, że nauka może być pełna radości i fascynująca, a najmłodsi w odpowiednich okolicznościach uczą się szybko i chętnie. Nowoczesne metody nauki dzieci w Akademii Twórczego Rozwoju Bystrzak bazują na najnowszej wiedzy na temat etapów rozwoju psychicznego i intelektualnego młodych ludzi. Kreatywne zajęcia, innowacyjne warsztaty i kursy dla dzieci odbywają się w atmosferze sprzyjającej przyjemnemu i sukcesywnemu zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Indywidualne podejście do nauki każdego dziecka kluczem do skutecznego rozwoju

Każde dziecko jest unikalne, wychowane w innym środowisku i ma niepowtarzalną kombinację cech charakteru oraz indywidualnych zdolności. Już niemowlęta rozwijają się w swoim tempie, a jednocześnie każde z nich nieustannie stara się poszerzyć swoje zdolności z użyciem własnych metod. Z radością zyskują poczucie sprawczości i zdobywają nowe umiejętności ruchowe.

Nie inaczej jest z maluchami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ich możliwości dynamicznie się poszerzają, a opiekunowie z tygodnia na tydzień zauważają ogromne zmiany. Dlatego akademia dla dzieci oferująca nowoczesne kursy, innowacyjne formy zajęć i kreatywne warsztaty jest miejscem sprzyjającym jeszcze sprawniejszemu i bardziej wszechstronnemu wzrostowi maluchów w różnych dziedzinach.

Nasze nowoczesne metody i indywidualne podejście do najmłodszych skutkują zdobyciem ich zaufania i wywołują w nich chęć zdobywania wiedzy. Znajomość potrzeb i predyspozycji podopiecznych jest niezbędna do tego, by wesprzeć ich zarówno w miłych, jak i trudnych chwilach. Skutecznej nauce na kreatywnych warsztatach i innowacyjnych kursach w akademii sprzyja też dbanie o rozwój emocjonalny dzieci w czasie zajęć.

Komfort i rozwój emocjonalny dzieci są dla nas bardzo ważne

Prowadzona z użyciem innowacyjnych i nowoczesnych metod nauki Akademia Twórczego Rozwoju Bystrzak wspiera rozkwit siedmiu istotnych kompetencji młodych ludzi. Umiejętności te zwane są przez nas filarami sukcesu. Są to:

 • autoprezentacja,
 • pamięć,
 • czytanie,
 • kreatywność,
 • wyobraźnia,
 • emocje,
 • relaks.

Doskonalenie każdej z tych kompetencji w czasie kursów wpływa pozytywnie na jakość życia zarówno w młodym wieku, jak i w dorosłości. Szczególnie zrozumienie własnych emocji i umiejętność uwolnienia się od stresu oraz napięcia są umiejętnościami podnoszącymi komfort funkcjonowania dzieci. Nowoczesne metody nauki w akademii uwzględniają bagatelizowaną przez niektórych potrzebę odpoczynku i czynią jej zaspokojenie integralną częścią kursów, warsztatów kreatywnych i innych zajęć.

To innowacyjne podejście sprawia, że najmłodsi uczą się wartości relaksu, bez którego niemożliwa jest długotrwała efektywna praca. Poznają swoje granice i dowiadują się, jak reagować na sygnały zmęczenia i stresu płynące z ich ciał. Nowoczesne metody rozluźniające i kursy relaksacji pomagają podnieść poziom koncentracji i wspomóc w skutecznej nauce. Dzięki nim materiały przyswojone na pozostałych warsztatach i kreatywnych zajęciach zostają lepiej zapamiętane.

Nowoczesne metody nauki

Nasze kursy skupiają się na naturalnej ciekawości dziecka, która zmienia się wraz z wiekiem

Prowadzone w Akademii twórczego rozwoju kursy są dostosowane do wieku dzieci. Stworzyliśmy innowacyjne warsztaty i zajęcia:

 • dla najmłodszych: kreatywny „Kolorowy świat”,
 • dla cztero- lub pięcioletnich dzieci: „Tajemnicza planeta”,
 • dla kilkulatków: „Kraina przygód”, „Zajęcia kulinarne”, „Kurs artystyczny”, “Wehikuł czasu”,
 • dla najstarszych: „Drużyna wynalazców” i „Odkrywcy wiedzy”.

Najmłodsi stawiają pierwsze kroki na drodze do samodzielności i uczą się funkcjonować bez rodziców w środowisku rówieśników. Nie tylko kojarzą litery i cyfry, ale i poznają metody czytania i liczenia. Odkrywają, że na ich liczne pytania często istnieje więcej niż jedna odpowiedź. Poszerzają sprawność intelektualną, wykształcają empatię i doskonalą umiejętność komunikacji w grupie.

Artystyczne zajęcia kreatywne w akademii wpływają na zdolność koncentracji i wspomagają rozwój motoryki, a także sprzyjają powstawaniu nowoczesnych i innowacyjnych pomysłów, poszerzaniu wyobraźni i skutecznej nauce. Rola warsztatów twórczych nie powinna być bagatelizowana, ponieważ kształcą one również takie kluczowe kompetencje, jak umiejętność działania w grupie.

Adresowane do dziecięcych miłośników gotowania aktywności w stylu slow food przybliżają dzieciom zasady dobrych manier, zdrowego odżywiania i tradycyjną kuchnię wielu regionów. Te innowacyjne i kreatywne warsztaty aktywności sprawiają, że najmłodsi dokonują rozważnych wyborów pełnowartościowych produktów, co jest ważne dla ich zdrowia również w przyszłości.

Innym nowoczesnym kursem w akademii dla kilkulatków są pobudzające naturalną ciekawość zajęcia „Wehikuł czasu”, poszerzające wiedzę dzieci na temat chemii, biologii, geografii i fizyki. Rozwijają koncentrację, przybliżają innowacyjne metody zapamiętywania, myślenie logiczne i inne kompetencje intelektualne, przygotowując do efektywnej nauki w szkole. Wspierają asertywność, uczą autoprezentacji i radzenia sobie z krytyką.

Starsze dzieci uwielbiają samodzielne kreatywne konstruowanie budowli i wynalazków, a przy tym często interesują się nauką. Dla nich w akademii powstały nowoczesne warsztaty „Drużyna wynalazców”. Uczestnicy zajęć poznają metody edukacyjne i techniki pamięciowe. Nastolatkowie z kolei mogą uczestniczyć w zajęciach „Odkrywcy wiedzy”, na których poszerzają swój potencjał intelektualny, doskonalą umiejętność szybkiego czytania i uczą się rozwiązywania i tworzenia łamigłówek.